Statement
Ren jord, helt uten kjemikalier.

Ved å kombinere jorddamping med banebrytende teknologi har vi skapt løsningen på et av verdens mest presserende problemer: mangelen på matjord.

Ingress Science
Vi har ikke funnet opp konseptet jorddamping. Vi har foredlet det, og gjort det kostnadseffektivt.
Vi har ikke funnet opp konseptet jorddamping. Vi har foredlet det, og gjort det kostnadseffektivt.

Jorddampingsteknologien vår tilbyr effektiv, pålitelig jordbehandling som fjerner ugress, skadedyr og sykdommer.

– Bruker vann og varme – ingenting annet.
– Er ren, enkel og langvarig.
– Bruker banebrytende teknologi for å gjøre jorddamping til et attraktivt alternativ til ikke-bærekraftig praksis.

Verden vil gå tom for matjord om 60 år

Kanskje måtte du lese setningen to ganger? Det høres dramatisk ut, men sannheten er at hvis verden fortsetter å kaste bort jord i samme tempo som de siste 50 årene, tror forskere at vi vil gå helt tom for jord. På bare 60 år. Om ti år – selv om det forhåpentligvis skjer tidligere – vil vi ha de samme diskusjonene om behovet for matjord som vi har i dag om CO2-utslipp.

Det er mulig å forhindre tap av jord. En av de åpenbare tingene å gjøre er å slutte å sende jord til deponi. For det trenger vi teknologi som fjerner alle fremmedartene fra jorden. Vår SoilSaver, som nylig er kommersialisert, steriliserer jorden og gjør det mulig å gjenbruke den i stedet for å sende den til deponi.

Fremmede invaderende plantearter utgjør den nest største trusselen mot biodiversitet

Visste du at fremmede invaderende plantearter utgjør den nest største trusselen mot biodiversitet etter tap av leveområder? Økt internasjonal handel og import av jord, planter og planteprodukter synes å være hovedårsakene til introduksjonen av disse artene. Samtidig legger klimaendringer til rette for etablering av nye klimasoner, noe som hjelper invaderende planter med å spre seg. Selv om disse artene er vakre, skader de mange av våre økosystemer. Det finnes nå flere handlingsplaner og strategier for å bekjempe disse inntrengerne.

Ta for eksempel eksemplet med parkslirekne (Fallopia japonica). Oppdaget av viktorianske planteforskere og introdusert i vestlige hager på slutten av 1800-tallet, ble planten raskt den mest beryktede fremmedarten i hele Europa og Nord-Amerika. I de fleste jurisdiksjoner er den nå underlagt strenge kontroller. For bygge- og anleggsprosjekter kan oppdagelsen av parkslirekne føre til alvorlige utfordringer, med forsinkelser og betydelige ekstrakostnader som resultat. For eksempel regnes jord som inneholder spor av planten som farligavfall som krever spesiell avhending i henhold til loven i Storbritannia. Over 70 millioner pund ble brukt på å utrydde parkslirekne fra OL-parken i London i 2012. Plantevernmidler som glyphosat er sjelden fullstendig effektive.

Jordsterilisering er effektiv mot invaderende fremmedarter som parkslirekne. Jord som er infisert med parkslirekne røtter eller annet vegetativt materiale, kan behandles på stedet, og det fjerner behovet for at jorden skal behandles som farligavfall. SoilSteam har også vist seg å være effektiv for eliminering av plantedeler og frø fra følgende liste over invaderende fremmede arter:

Dette prosjektet undersøker effekten av dampens temperatur og eksponeringstid på 15 arter:
Floghavre, Hønsehirse, Kjempebjørnekjeks, Tromsøpalme, Kjempespringfrø, Alpegullregn, Gullregn, Hagelupin, Rynkerose, Rødhyll, Svartsøtvier, Kanadagullris, Platanlønn, Marikåpe og Hegg

Botaniske navn: Avena fatua, Echinochloa crus-galli, Heracleum mantegazzianum, Heracleum persicum, Impatiens glandulifera, Laburnum alpinum, Laburnum anagyroides, Lupinus polyphyllus, Rosa rugosa, Sambucus racemosa, Solanum nigrum, Solidago canadensis, Acer pseudoplatanus, Alchemilla vulgaris, Amelanchier × spicata.

Vi står overfor en matkrise og en miljøkrise, samtidig

Verdens befolkning øker med mer enn 80 millioner hvert år. Ifølge FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) overskrider allerede matsystemene planetens grenser for viktige ressurser. Vi må produsere mer mat samtidig som mye av jorden er nedbrutt, og bøndenes verktøy blir færre.

FAO sier at vi må øke landbruksproduksjonen samtidig som vi må redusere utslipp av klimagasser. Det understreker behovet for å oppmuntre til utviklingen av bærekraftige og rimelige landbruks teknologier – noe EU for eksempel har tatt til hjertet i sin i Green Deal, der de foreslår et initiativ som vil redusere bruk av plantevernmidler med 50% før 2030.

SoilSteams landbruksmaskin FieldSaver bidrar til betydelig økt avling (opptil 330%), siden damping kan behandle sykdommer eller ugress der kjemikalier har liten eller ingen effekt. Våre kunder opplever også lengre holdbarhet for frukt og grønnsaker etter høsting, da damping fjerner sopp som normalt reduserer lagringstiden. Dette bidrar til mindre matsvinn og mindre behov for import og transport av mat. I tillegg reduserer dampbehandlingen behovet for kjemikalier.

Bærekraft i praksis

Gjennom våre bærekraftige jordforvaltningsteknikker er vi forpliktet til å hjelpe samfunnet med å oppnå en rekke av bærekraftsmålene (SDG) satt av FN i 2015. Les mer her Sustainable Development Goals (SDGs)

UN SDG 2

Ved å gi bøndene verktøy for å dyrke mer mat, forbedret lagringstid og mindre avfall etter høsting, forbedrer SoilSteam landbrukets produktivitet.

UN SDG 3

Ved å redusere behovet for plantevernmidler og ugressmidler, forbedrer SoilSteam god helse og velvære.

UN SDG 6

Med færre sprøytemidler brukt i åkrene, kan SoilSteam bidra til å forbedre kvaliteten på vannkilder.

UN SDG 12

Den forbedrede lagringstiden for frukt og grønnsaker dyrket i dampet jord reduserer matsvinn.

UN SDG 14

Med færre sprøytemidler brukt i åkrene, kan SoilSteam bidra til å forbedre kvaliteten på vannkilder.

UN SDG 15

Det biologiske mangfoldet øker når færre plantevernmidler brukes.

Løsningen på et av verdens mest presserende problemer: mangelen på matjord.

Bli med oss ​​for å gjøre en forskjell.