Ren jord, helt uten kjemikalier.

Ved å kombinere jorddamping med banebrytende teknologi har vi skapt løsningen på et av verdens mest presserende problemer: jord som tas ut av sirkulasjon og dårlig kvalitet på matjord.

Vår teknologi for jorddamping tilbyr en bærekraftig løsning for jordbehandling, som effektivt eliminerer ugress, skadedyr og sykdommer uten å skade miljøet.

Bare vann og varme. Enkelt, rent, langvarig og bærekraftig.

Verden vil gå tom for matjord om 25 år!

Kanskje måtte du lese setningen to ganger? Det høres dramatisk ut, men sannheten er at hvis verden fortsetter å kaste bort jord i samme tempo som de siste 50 årene, tror forskere at vi vil gå tom for matjord. Innen 2050. Forskere mener at vi om kort tid vil vi ha de samme diskusjonene om å beskytte matjorden som vi har i dag om CO2-utslipp. Dette vil bli et av de store temaene de neste årene. EU er i gang med å beskytte matjorden med en egen lov som skal beskytte jorden like strengt som vi beskytter luft og vann.

Det er mulig å forhindre tap av jord. En av de åpenbare tingene å gjøre er å slutte å sende jord til deponi. Til det trenger vi teknologi som fjerner alle fremmedartene fra jorden. Vår SoilSaver™, steriliserer jorden og ved det bidrar den til at tonnevis med jord, som ellers ville blitt deponert og vært ute av sirkulasjon for alltid, kan gjenbrukes. Som en ekstra bonus bidrar den også til at man ved å gjenbruke jord, ikke trenger å erstatte denne jorden med ny jomfruelig jord i anleggsprosjekter. Man beskytter derfor jordressursen på to måter. Samtidig bidrar den til å hindre spredning av fremmedarter og dermed beskytter biodiversitet og sårbar natur.

Fremmede invaderende plantearter utgjør den nest største trusselen mot biodiversitet

Visste du at fremmede invaderende plantearter utgjør en av de største trusselen mot biodiversitet? Økt internasjonal handel og import av jord, planter og planteprodukter synes å være hovedårsakene til introduksjonen av invasive fremmede artene. Samtidig legger klimaendringer til rette for etablering av nye klimasoner, noe som hjelper invaderende planter med å spre seg. Selv om disse artene ofte er vakre å se på, skader de mange av våre økosystemer. Det finnes nå flere handlingsplaner og strategier for å bekjempe disse inntrengerne.

Lupins in Iceland look beautiful, but are threatening the biodiversity in the area.
Bilde: Lupinene på Island ser fantastiske ut. Problemer er bare at de sprer seg raskt og utrydder arter som har levd på Island i hundrevis av år, og reduserer dermed biomangfoldet.

Ta for eksempel eksemplet med parkslirekne (Fallopia japonica). Oppdaget av viktorianske planteforskere og introdusert i vestlige hager på slutten av 1800-tallet, ble planten raskt den mest beryktede fremmedarten i hele Europa og Nord-Amerika. I de fleste land er den nå underlagt strenge kontroller ettersom den har spredd seg veldig raskt på kort tid. Lenger ned ser du illustrasjoner på hvordan parkslirekne og lupiner iar spredd seg i Europeiske land de siste 100 årene. Dette er dramatisk og får store konsekvenser for de plantene som levde her før. Disse blir i mange tilfeller utryddet og det gir oss et mindre biomangfold.

For bygge- og anleggsprosjekter vil oppdagelsen av parkslirekne ofte føre til alvorlige utfordringer, med forsinkelser og betydelige ekstrakostnader som resultat. Jord med rester av parkslirekne behandles som avfall, og dette medfører at millioner av tonn med jord årlig blir deponert. Over 70 millioner pund ble brukt på å utrydde planten fra OL-parken i London i 2012. Plantevernmidler som glyphosat er sjelden fullstendig effektive, og man må ofte behandle planten med slike plantevernmidler i flere år for å bekjempe den. Det er både tidkrevende, vanskelig, dyrt og lite bærekraftig.

“Invasive fremmede planter som lupiner og parkslirekne har hatt en enorm spredning i hele verden de siste 100 årene”

Jorddamping er effektiv mot invaderende fremmedarter. Jord som er infisert med røtter, frø eller annet vegetativt materiale, kan behandles på stedet, og det fjerner behovet for at jorden skal behandles som avfall. SoilSteam har også vist seg å være effektiv for eliminering av en rekke invaderende fremmede arter.

I forskningsprosjektet “Ressursretur” har SoilSteam sammen med Nibio, Statens Vegvesen, Lindum og flere andre partnere testet ut effekten av dampens temperatur og eksponeringstid testet på 15 invasive arter:
Floghavre, Hønsehirse, Kjempebjørnekjeks, Tromsøpalme, Kjempespringfrø, Alpegullregn, Gullregn, Hagelupin, Rynkerose, Rødhyll, Svartsøtvier, Kanadagullris, Platanlønn, Marikåpe og Hegg

Botaniske navn: Avena fatua, Echinochloa crus-galli, Heracleum mantegazzianum, Heracleum persicum, Impatiens glandulifera, Laburnum alpinum, Laburnum anagyroides, Lupinus polyphyllus, Rosa rugosa, Sambucus racemosa, Solanum nigrum, Solidago canadensis, Acer pseudoplatanus, Alchemilla vulgaris, Amelanchier × spicata.

Konklusjonen i prosjektet er at teknologien til SoilSteam bekjemper disse artene og at jorden trygt kan gjenbrukes etter behandling i SoilSaver.

Vi står overfor en matkrise og en miljøkrise, samtidig

Verdens befolkning øker med mer enn 80 millioner hvert år. Ifølge FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) overskrider allerede matsystemene planetens grenser for viktige ressurser. Vi må produsere mer mat samtidig som mye av jorden er nedbrutt, og bøndenes verktøy blir færre. Det settes stadig strengere krav til bruk av kjemikalier/plantevernmidler og gjødsel. FAO sier at vi må øke landbruksproduksjonen samtidig som vi må redusere utslipp av klimagasser. Det understreker behovet for å oppmuntre til utviklingen av bærekraftige og rimelige landbruks teknologier – noe EU for eksempel har tatt til hjertet i sin i Green Deal, der de foreslår et initiativ som vil redusere bruk av plantevernmidler med 50% før 2030.

SoilSteams landbruksmaskin FieldSaver bidrar til betydelig økt avling (opptil 330%), siden damping kan behandle sykdommer og drepe ugress der kjemikalier har liten eller ingen effekt. Våre kunder opplever lengre holdbarhet på frukt og grønnsaker etter høsting, da damping fjerner sopp som normalt reduserer lagringstiden. Dette bidrar til mindre matsvinn og mindre behov for import og transport av mat. I tillegg reduserer dampbehandlingen behovet for kjemikalier som er svært viktig for våre vannressurser og insekter.

Bærekraft i praksis

Gjennom våre bærekraftige jordforvaltningsteknikker er vi forpliktet til å hjelpe samfunnet med å oppnå en rekke av bærekraftsmålene (SDG) satt av FN i 2015. Les mer her Sustainable Development Goals (SDGs)

Ved å gi bøndene verktøy for å dyrke mer mat, økt holdbarhet og mindre matsvinn, forbedrer FieldSaver landbrukets produktivitet og bærekraft.

Ved å redusere behovet for plantevernmidler og ugressmidler, forbedrer FieldSaver god helse og velvære.

Med færre sprøytemidler brukt i åkrene, kan SoilSteam bidra til å forbedre kvaliteten på vannkilder.

SoilSaver bidrar til en mer inkluderende og bærekraftig urbanisering ved å forhindre at jord med fremmedarter blir karakterisert som avfall, og dermed bedre ressursbruk.

SoilSaver bidrar til økt bevaring av jordressurser, som igjen øker CO2 lagring i jord, samt at uttak av ny jomfruelig jord blir redusert tilsvarende.

FieldSaver bidrar til gjenoppretting av forringet matjord. SoilSaver fremmer bærekraftig bruk av økosystemer ved å stanse tap av artsmangfold.

SoilSaver bidrar til næringslivets omstilling til å bli mer bærekraftig, med en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av miljøvennlige teknologiformermer.

Med økt holdbarhet på grønnsaker bidrar FielSaver til mindre matsvinn, mens SoilSaver bidrar til en effektiv og sirkulær bruk av en av våre viktigste naturressurser.

FieldSaver og SoilSaver bidrar til redusert havforurensning fra landbasert virksomhet ved at bruk av kjemikalier blir redusert.

SoilSteam bidrar i partnerskap, både med det private og offentlige, nasjonalt og internasjonalt, ved å dele sin kunnskap, ekspertise og teknologi slik at man kan nå bærekraftsmålene.

Vi jobber med løsningen på et av verdens mest presserende problemer: mangelen på god matjord.

Bli med oss ​​for å gjøre en forskjell.