Statement
Ren jord, helt uten kjemikalier.

Ved å kombinere jorddamping med banebrytende teknologi har vi skapt løsningen på et av verdens mest presserende problemer: mangelen på matjord.

Ingress Science
Vi har ikke funnet opp konseptet jorddamping. Vi har foredlet det, og gjort det kostnadseffektivt.
Vi har ikke funnet opp konseptet jorddamping. Vi har foredlet det, og gjort det kostnadseffektivt.

Jorddampingsteknologien vår tilbyr effektiv, pålitelig jordbehandling som fjerner ugress, skadedyr og sykdommer.

- Bruker vann og varme – ingenting annet.
- Er ren, enkel og langvarig.
- Bruker banebrytende teknologi for å gjøre jorddamping til et attraktivt alternativ til ikke-bærekraftig praksis.

Hvorfor damp og hvorfor SoilSteam?

Damp er ikke en ny måte å beskytte jorda på. Faktisk ble jorddamping først brukt for mer enn 100 år siden, som en løsning mot fremmede arter og for ugressfri jord. De fant snart ut at damp var svært effektivt også mot sopp, nematoder og andre jordboende patogener.

Men på femtitallet gikk verden inn i den såkalte «grønne revolusjonen» –landbrukskjemikalier som ga økt jordbruksproduksjon, ble introdusert. Nå fantes det kjemiske løsninger for alt innen landbruk, og bøndene ble raskt overbevist om at syntetiske kjemikalier var veien å gå: de så på det som en enkel mulighet til å kontrollere alle typer sykdommer og skadedyr. Damp ble sett på som gammeldags, dyrt og tidkrevende – og populariteten til jorddamping falt.

Frem til slutten av 1990-tallet, da tre norske bønder begynte å snakke og eksperimentere – grunnleggerne av SoilSteam. De var bekymret for den voldsomme bruken av kjemikalier. Bønder begynte å bli avhengige av noe som var langt fra bærekraftig. De tre bøndene innså at verden trengte et alternativ til de harde og ofte farlige kjemikaliene, som metylbromid, for å rense jorda for ugress, skadedyr og sykdommer som utgjorde en trussel mot avling og sunn jord.

De var overbevist om at det fantes en bedre måte å få sunn jord på – fri for ugress, skadedyr og sykdommer – uten å bruke kjemikalier. De begynte å vurdere jorddamping igjen.

Deres tidlige eksperimenter var primitive, men effektive nok til å bevise at det var en fremtid i å bruke damp – kun vanndamp – for å drepe ugresset og rense jorda.

Ikke bare landbruk

Menneskelige aktiviteter, både bevisste og ubevisste, introduserer nye arter til deler av verden der de tidligere ikke har forekommet naturlig. Når de ankommer et friskt habitat, uten den biologiske kontrollen og balansen fra deres økosystem «hjemmefra», kan disse nye artene ofte bli problematiske, forårsake økonomisk eller miljømessig skade, eller til og med være en trussel mot menneskers helse.

Ifølge World Conservation Union utgjør fremmede arter den nest største trusselen mot biologisk mangfold, etter tap av habitat. Planter utgjør den største gruppen av fremmede arter – og det er her jorddamping spiller en verdifull rolle.

Ta eksemplet med Japanese Knotweed (Fallopia japonica, Parkslirekne på norsk). Oppdaget av viktorianske plantejegere og introdusert til vestlige hager på slutten av 1800-tallet, ble planten snart den mest beryktede fremmede arten i hele Europa og Nord-Amerika. I de fleste jurisdiksjoner er det nå underlagt strenge kontroller. I Storbritannia, for eksempel, anses jord som inneholder det minste spor av planten, som kontrollert avfall som krever spesiell deponering, regulert ved lov.

• Mer enn £70 millioner ble brukt på å utrydde knotweed fra 2012 Olympic Park i London

• Ugressmidler som glyfosat er sjelden helt effektive

• Deponering av infisert jord er kostbart

Japanese Knotweed kan by på store utfordringer for bygg- og anleggsprosjekter, og føre til store forsinkelser og ekstrakostnader.

Jorddamping er effektivt mot fremmede arter som Japanese Knotweed. Jord infisert med knotweed kan uten problemer behandles on-site, og fjerner behovet for å håndtere det som kontrollert avfall. SoilSteam har også bevist effektiv fjerning av planter og frø fra følgende liste over fremmede arter:

Norske navn: Floghavre, Hønsehirse, Kjempebjørnekjeks, Tromsøpalme, Kjempespringfrø, Alpegullregn, Gullregn, Hagelupin, Rynkerose, Rødhyll, Svartsøtvier, Kanadagullris, Platanlønn, Praktmarikåpe, Junisøtmispel / Blåhegg.

Botaniske navn: Avena fatua, Echinochloa crus-galli, Heracleum mantegazzianum, Heracleum persicum, Impatiens glandulifera, Laburnum alpinum, Laburnum anagyroides, Lupinus polyphyllus, Rosa rugosa, Sambucus racemosa, Solanum nigrum, Solidago canadensis.

Løsningen: SoilSteam!

Våre SoilSteam-maskiner renser jorden for fremmede arter helt uten bruk av kjemikalier, slik at den får nytt liv.

Ved å kombinere jorddamping med banebrytende teknologi, kan vi ikke bare møte de ovennevnte problemene. Vi har også løsningen på et av verdens mest presserende problemer: Mangelen på matjord. 

Slik fungerer SoilSteam:

 • en patentert jorddampingsprosess
 • en nøye kontrollert kombinasjon av damp og tid
 • til en temperatur du trenger for å kontrollere problemene, ikke mer
 • i så lang tid som nødvendig
 • bruker energi på den mest effektive måten

Vår unike tilnærming til jorddamping har gjennom omfattende testing vist særdeles gode resultater:

 • Fjerner 96-100 % av ugress og frø
 • Fjerner soppmycel og sporer
 • Fjerner nematoder
 • Reetablering av sunt jordliv
 • Fysisk, snarere enn en kjemisk virkemåte: sterkt redusert sannsynlighet for resistens
 • Etter damping øker avlingene med 20-330 %
 • Økt lagringstid for rotgrønnsaker

Jorddamping er en anerkjent organisk praksis, og kostnadseffektiv i produksjonen av alle økologiske grønnsaker, frukt og bær, på grunn av teknologiens evne til å fjerne skadedyr- og ugress.

Men jorddamping har stor verdi også utenfor organisk produksjon. Metoden gjør at du ikke lenger behøver være avhengig av kjemikalier, noe som er både viktig og fordelaktig i en tid der stadig flere kjemiske stoffer blir forbudt.

Biologisk mangfold og jordhelse

Jorddamping fungerer. Vi har sett det mange ganger og samarbeider tett med akademia for å dokumentere resultatene, se f.eks.:

Men også på vegne av det biologiske mangfoldet og jordhelsen er vi svært optimistiske.

Vi ønsker at fordelene med ren jord, uten kjemikalier, skal nå så mange potensielle kunder som mulig. Derfor har vi ansatte med dedikert fokus på jordhelse i tett samarbeid med akademia og forskere verden over. Det er også derfor vi jobber hardt for å forstå og dokumentere effekten av damp, både på kort og lang sikt.

SoilSteam og andre forskere har vist at biologisk mangfold raskt vender tilbake til den dampede jorda, likt det man ser at skjer i jord etter en skogbrann. Andre forskere indikerer imidlertid at det tar tid før det biologiske mangfoldet kommer tilbake, og stiller spørsmål ved de langsiktige effektene på jordlivet. Det vi vet er at jorddamping har blitt utført gjentatte ganger i mer enn 100 år, og gir sunne, gode vekstforhold år etter år. En av våre samarbeidspartnere, professor Steven Fennimore ved Universitetet i California, har skrevet flere artikler om emnet, f.eks.

Presisjonsdamping, en nøkkelfunksjon i FieldSaver, gjør dessuten at potensielle bivirkninger ikke er en bekymring, ettersom det meste av jorda forblir uforstyrret. Jorden fra SoilSaver blir gjerne blandet med ubehandlet jord, og naturlig jordliv som gir et ugras- og skadedyrfritt miljø for optimal plantehelse blir raskt etablert.

Samtidig er vi naturligvis realistiske når det gjelder damp, og forstår at det ikke passer for alle – tross de mange fordelene. Eksempelvis vil vi ikke anbefale damping av allerede sunn jord.

Se resultatene og bedøm selv!

Den beste måten å se hvilken verdi og effekt SoilSteam-maskinene gir, er ved å se dem ute «i felten». 

Samtidig som vi nå produserer og selger SoilSaver-maskinene, og fortsetter å utvikle og ferdigstille FieldSaver for å være klar for markedet, vil vi fortsette å gjøre flere tester og demoer på forskjellige steder i EU og USA.

Ønsker du en invitasjon til en demonstrasjon nær deg? Eller for å delta i en av våre planlagte live-arrangementer?

Registrer deg på vår e-postliste og følg oss på sosiale medier for å holde deg informert om planene våre.

Løsningen på et av verdens mest presserende problemer: mangelen på matjord.

Bli med oss ​​for å gjøre en forskjell.