Resultatene av jorddamping – noen eksempler

Erfaring viser veldig god vekst i dampet jord. Se selv!

Dampet
Plantevernmidler
Venstre: Dampet / Høyre: Plantevernmidler
Venstre: Plantevernmidler / Høyre: Dampet
Venstre: Dampet jord fra SoilSaver™. Høyre: Jord som ikke er dampet
Test som viser hvordan vår dampteknologi bekjemper kjempebjørneklo (Kjempebjørnekjeks, Heracleum mantegazzianum). Dette er en invaderende fremmed art som skaper store problemer i Nord-Europa. Det er ikke liv i den dampede jorda mens den vokser fint i kontrollen.
Dette er et interessant bilde fra et sted vi testet. Du kan se den fem meter brede stripen vi dampet. Det er ikke ugress i den delen, mens det er helt grønt på begge sider (ugress) Ved starten av stripa kan du se at bonden har krysset den dampede stripen med traktoren sin. Du kan se hvordan hjulene hans har forurenset den dampede stripen bare ved at hjulene krysser den dampede delen. Dette er en veldig god illustrasjon på hvor lett ugress sprer seg. Frøene er overalt, og de kan spres med hjul, dyr eller et menneskes støvler.
Nok et godt bilde som viser kraften damp har. Bonden hadde store problemer med ugress i en åker med pastinakk. I dette forsøket ble en del av feltet dampet (til venstre), en del av feltet ble behandlet med plantevernmidler og damp (midt), og en del av feltet ble behandlet med kun plantevernmidler (til høyre). Det skal bemerkes at bonden brukte sprøytemiddeldoser som var høyere enn anbefalt. På slutten av sesongen hadde bonden 330 % høyere avling i den dampede delen sammenlignet med delen behandlet med sprøytemidler. En avlingsøkning på 180 % ble estimert fra det dampede området sammenlignet med et normalt pastinakkutbytte i et friskt felt.