Resultater

Resultatene av jorddamping – noen eksempler

Vi har dampet jord i mer enn 20 år. Vi har alltid sett gode resultater etter damping. På den ene siden kommer det nesten ikke opp ugress i dampet jord. På den andre siden så vokser ofte det som blir plantet i den dampede jorden bedre. Her kan du se flere eksempler på veldig gode resultater jorddamping som vi har gjort.

Resultatene av jorddamping – noen eksempler

Vi har dampet jord i mer enn 20 år. Vi har alltid sett gode resultater etter damping. På den ene siden kommer det nesten ikke opp ugress i dampet jord. På den andre siden så vokser ofte det som blir plantet i den dampede jorden bedre. Her kan du se flere eksempler på veldig gode resultater jorddamping som vi har gjort.

Forskjell Dampet & Plantevernmidler

I 2021 var vi i Spania og dampet for en av Europas største produsenter av grønnsaker. I det ene området der de dyrket Babyleaf (salat) opplevde de dårlig vekst, dårlig farge og stor dødlighet av planter. Dette skyltes sykdom i jorden. Slike sykdommer i jorden kan man ikke bekjempe med kjemikalier da kjemikaliene ikke trenger inn i jordmassene. Damp klarer derimot å trenge inn i jordmassene og resultatene kan du se under. I de områdene vi dampet så ble sykdommen i jorden eliminert og babyleafen vokste flott igjen.

For den samme produsenten så dampet vi også deler av aeraler der de skulle dyrke stangselleri og vanlig salat. Det var betydelig bedre veskt i avlingen i de dampede områdene og bildene under illustrerer forskjellene i veksten.

Resultat etter at jorden var dampet.
Slik så det ut før vi kom og dampet.
Venstre: Stangselleri fra dampet jord / Høyre: kontroll som ikke var dampet.
Venstre: Kontroll fra ikke dampet jord / Høyre: Salat fra dampet jord

Resultat dampet/udampet jord med SoilSaver™

Med vår SoilSaver så behandler vi jord ute i anlegg. Det kan feks være jord som innehar fremmede arter eller planteskadegjørere. Slike jordmasser har tradisjonelt blitt gravd ned eller sendt til deponi fordi man ønsker å forhindre at disse skadelige organismene og artene sprer seg. Med vår SoilSaver kan disse jordmassene behandles og gjenbrukes. På bildet under så ser du resultatene fra en test vi gjorde der vi dampet omtrent halvparten av en jordhaug. Den delen av haugen som ble dampet var helt fri for ugress mens det vokste tett i den ubehandlede delen av haugen.

Venstre: Dampet jord fra SoilSaver™. Høyre: Jord som ikke er dampet.

Kjempebjørneklo

Bilde under viser hvordan vår dampteknologi bekjemper kjempebjørneklo (Kjempebjørnekjeks, Heracleum mantegazzianum). Dette er en invaderende fremmed art som skaper store problemer i Nord-Europa. Det er ikke liv i den dampede jorda mens den vokser fint i kontrollen.

Venstre: Dampet jord der frøene fra Kjempebjørnekjeksen er drept. Høyre: Ubehandlet jord der kjempebjørnekjeksen vokser fint.

Testkjøringer i landbruket med FieldSaver

I 2022 gjorde vi en del tester der vi dampet med vår FieldSaver utenfor Oslo i Norge. Du kan se den fem meter brede stripen vi dampet. Det er ikke ugress i den delen, mens det er helt grønt på begge sider (ugress). I forkant av bildet kan du se at bonden har krysset den dampede stripen med traktoren sin. Du kan se hvordan hjulene hans har forurenset den dampede arealet bare ved at hjulene krysser den dampede delen. Dette er en veldig god illustrasjon på hvor lett ugress sprer seg. Frøene er overalt, og de kan spres med hjul, dyr eller et menneskes støvler.

All jord er full av ugressfrø, men der det er dampet vokser det ikke opp noe ugress i det hele tatt. Det er interessant å se hvordan hjulene til bondens traktor i forkant av bildet har dratt med seg ugress ut i det dampede området.

Testkjøring med FieldSaver på Persillerot

Dette er nok et eksempel som viser hvor godt jorddamping fungerer. Bonden hadde store problemer med ugress og dårlig jordkvalitet i en åker med persillerot. I dette forsøket ble en del av feltet dampet (til venstre), en del av feltet ble behandlet med plantevernmidler og damp (midt), og en del av feltet ble behandlet med kun plantevernmidler (til høyre). Det skal bemerkes at bonden brukte sprøytemiddeldoser som var høyere enn anbefalt. På slutten av sesongen hadde bonden 330 % høyere avling i den dampede delen sammenlignet med delen behandlet med sprøytemidler. En avlingsøkning på 180 % ble estimert fra det dampede området sammenlignet med et normalt pastinakkutbytte i et friskt felt. Resultaene er fantastiske, og på bildet kan man jo se tydelig hvordan det dampede arealet vokser langt bedre enn det udampede også.

Tester viser ekstremt mye bedre vekst i dampet areal enn det man får i de konvensjonelle områdene av jordet.