Kanadagullris

Kanadagullris (Solidago canadensis) er en flerårig plante som vokser høyt og sprer seg med frø og underjordiske jordstengler. Den sprer seg raskt, spesielt langs veier, jernbaner og på andre områder som ikke blir vedlikeholdt jevnlig.

Kanadagullris er en fremmed art som ble innført fra USA til Norge som prydblomst på 1700-tallet. Den er nå på en liste over fremmede arter som er vurdert å ha stor risiko for norsk naturmangfold. Det er forbudt å importere, slippe ut eller spre Kanadagullris i henhold til forskrifter om fremmede arter. Siden planten produserer store mengder frø, er hovedmålet med tiltak å forhindre at plantene produserer frø som kan øke frøbanken i jorden. Regelmessig nedkapping med en gressklipper eller lignende redskap er effektivt for å hindre spredning, selv om det ikke vil stoppe gjenvekst. Gjentatt nedkapping før blomstring og frømodning kan imidlertid gradvis føre til at en forekomst forsvinner.

Hvis plantene allerede blomstrer når de klippes ned, kan de fortsatt produsere levedyktige frø. Derfor bør det klippede plantematerialet samles opp og tørkes/komposteres på en måte som hindrer spredning av frøene. Frø fra Kanadagullris kan lett feste seg til sko, maskiner og annet utstyr, så det er viktig å være oppmerksom på dette under arbeid nær forekomster. Det er også viktig å rengjøre utstyret etter bruk. Hvis mulig, bør man unngå å flytte jord som er infisert med Kanadagullris, og man bør unngå at invaderende planter kommer i blomst nær jorddeponier. SoilSteam har dokumentert at både planten og frøene fra Kanadagullris dør i SoilSaver. Det betyr at jordmasser med denne arten trygt kan dampes og gjenbrukes.

Her følger noen nyttige lenker:

https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/1625

https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/n/1211

Tilbake til bloggen