Kjempespringfrø

Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) er en fremmed, invaderende art med opprinnelse fra Himalaya-regionen. Den ble introdusert til Norge som en hageplante på 1800-tallet. Denne arten har en rask spredningstakt og utgjør et miljøproblem ved å danne tette bestander som konkurrerer med og skygger ut andre planter. Dette kan resultere i endringer i vegetasjonen langs vassdrag og true eksistensen av andre arter. I områder med tette bestander uten undervegetasjon kan det også oppstå erosjon når plantene visner ned om høsten.

Kjempespringfrø er en ettårig plante som spres kun med frø. En enkelt plante kan produsere opp til 4000 frø. De modne, grønne frøkapslene åpner seg eksplosivt ved berøring og kaster frøene opp til 4-6 meter unna. Siden frøspredning er den eneste måten planten formerer seg på, er det avgjørende å iverksette tiltak tidlig i blomstringsperioden, før frøsettingen begynner.

Vann er en viktig spredningsvei for kjempespringfrø, og når plantene vokser i nærheten av vannveier, kan de effektivt spres med vannstrømmen over store avstander. Flytting av jord og hageavfall kan også bidra til spredning av frø. Derfor bør det utvises forsiktighet ved graving og flytting av masser der det er mistanke om tilstedeværelse av kjempespringfrø. Bruk av maskiner, utstyr og personlig verneutstyr kan også bidra til utilsiktet spredning av frøene. SoilSteaming har vist seg å være svært effektiv for å bekjempe både plantene og frøene. Det betyr at jordmasser med denne veksten kan gjenbrukes etter at den er behandlet med SoilSaver.

Mer informasjon kan bli funnet her:

https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/1621

https://artsdatabanken.no/Pages/334795/Kjempespringfroe

Tilbake til bloggen