Bærekraft trumfer pris

Dokka Entreprenør AS (DEAS) vinner prosjekt med Vegvesenet med god massehåndtering med SoilSteam SoilSaver som hovedbegrunnelse. 

Bilde 1: Stian Forland fra SoilSteam takker Morgan Brenden og Odd Harald Øvrum fra Deas for handelen.

Den norske entreprenøren DEAS tar nå i bruk SoilSaver fra SoilSteam. 

Morgan Brenden, HMS/KS leder hos DEAS, sier at dette er en meget spennende teknologi som gjør at vi kan tilby mer bærekraftig massehåndtering i våre prosjekter.  Morgan ble oppmerksom på SoilSaver høsten/vinteren 2022/23. Han syntes umiddelbart at dette var interessant. Ettersom DEAS primært jobber mot det Vegvesenet og det offentlige i Norge så vet han hvor stort fokus gjenbruk av masser vil få i årene fremover. Etter dialog med SoilSteam så bestemte Morgan at de ville legge inn i anbudet at de skulle gjenvinne jordmasser med fremmede arter i prosjekt E05 Avlastet veg, Verkevika – Toso på Jevnaker med oppstart våren 2024. Det var med stor glede at DEAS høsten 2023 fikk beskjed om at de hadde vunnet dette anbudet. En av suksessfaktorene i anbudsprosessen var at de hadde den beste helhetlige løsningen med tanke på massene. Dette viser hvor viktig det blir å tenke gjenvinning og ressursutnyttelse i tiden fremover sier Morgan. Fra og med 1/1-2024 skal alle offentlige prosjekter vektes med minst 30% på bærekraft i Norge. Det er derfor et strategisk valg for oss å gå til innkjøp av slike maskiner fra SoilSteam sier Brenden 

Bilde 2: Slik ser maskinen ut når den er ferdig installert. Den kan friskmelde 20 tonn jord i timen-

Store mengder jord blir deponert hvert år i Norge 

Årlig blir det deponert ca. 8 millioner tonn med masser i Norge. Av dette så er det 3-4 millioner tonn jord. Vi kan ikke gjøre noe med kjemisk forurensing, men all jord med biologisk/organisk forurensing kan vi behandle sier Stian Forland som er salgssjef i SoilSteam. Det utgjør ca 1 million tonn. I en verden der vi overforbruker ressursen, er det galskap å deponere matjord som er grunnlaget for 90% av maten vi spiser, sier han. Derfor er det veldig gledelig at vi ser at entreprenører som legger jorddamping inn i sine anbud faktisk vinner dem. Vi startet jo utviklingen av disse maskinene etter ønske fra Vegvesenet, Banenor og Statsbygg og da er det veldig positivt at de også premierer entreprenørene som investerer i dem, avslutter han. 

Byggherre for dette prosjektet er Vegvesenet. Benedikte Oliver som er senioringeniør hos Vegvesenet ble kjent med SoilSteam gjennom forskningsprosjektet RessursRetur. I dette prosjektet jobbet Vegvesenet, SoilSeam, Lindum, Toten Løk og Larvik Løk sammen med NIBIO for å finne ut hvilken temperatur og tid som massene behøver for å eliminere forskjellige fremmede skadelige planter (som Parkslirekne, Lupiner og Kjempespringfrø) og andre skadelige jordboene organismer, som for eksempel potetål (potetcystenematode). Vi hadde 2 mål med forskningsprosjektet sier Oliver. Det ene var at vi ønsket å finne en måte som gjør det mulig å gjenbruke mest mulig masser i våre anlegg. Enorme mengder jord blir årlig gravd opp og flyttet i våre prosjekter. Dessverre er det slik at det ofte er skadelige organismer i jordmassene som gjør at de må deponeres. Det er både kostbart og lite bærekraftig.  Når vi ser at dampbehandling kan sørge for at jordmassene kan gjenbrukes så synes vi det er spennende. Dessuten er vi også er en stor innkjøper av jord og at vi opplever at vi får jord som inneholder fremmede skadelige organismer og uønsket ugress. Dersom vi nå fremover kan sikre oss jord som ikke innehar skadelige organismer så er det en stor fordel for oss avslutter hun. 

Prosjektet er også omtalt i Anleggsmaskinen.no og kan leses her: https://anleggsmaskinen.no/2023/12/fjerner-fremmede-arter-med-damp/

Tilbake til bloggen