Gratulerer Bergknapp AS!

Det norske selskapet Bergknapp er ledende leverandør av grønne tak, både i Norge og i Sverige. De jobber hardt for å levere naturprodukter av høy kvalitet (sedum- og lyngmatter, blomstereng, ferdigplen osv.). I tillegg til grønne tak og plen- produksjon satser de nå stort på bærekraftig massehåndtering ved å utvikle produksjonslinjer for å kunne sterilisere jord. Nå er de aller først ute innen sin bransje med å ta i bruk SoilSaver. De ønsker å kunne dampbehandle jorden de bruker i den eksisterende produksjonen, og tillegg kunne resirkulere andre typer masser og avfallsfraksjoner. Bare i Norge antas det at 500 000 tonn (tilsvarende 25 000 lastebil lass) jord tas ut av kretsløpet hvert år fordi den er infisert av plantesykdommer eller inneholder invaderende fremmede arter. Fortsetter man slik, så advarer FN om at vi risikerer at verden går tom for matjorda i løpet av 60 år. 

Foto: Jakob Årsvold fra Bergknapp og Hans Kristian Westrum fra SoilSteam ser frem til et tett og bærekraftig samarbeid.

“Det haster, og vi er nødt til å tenke nytt dersom vi skal nå bærekraftsmålene om 65% gjenbruk av masser innen 2035. Ved å ta i bruk denne teknologien ønsker vi å bidra til å utvikle morgendagens løsninger for å redde matjorda, samtidig som vi forbedrer våre eksisterende produkter”, sier Jakob Årsvold i Bergknapp. 

Langsiktig innovatør i bransjen 

Bergknapp har en tydelig ambisjon om være fremoverlent og å gjøre det som gir mening for miljøet. De er et selskap som tenker langsiktig, og som bidrar til å gjøre byene grønnere og mer klimatilpasset. Med solid eierskap, nysgjerrighet på nye løsninger og vilje til å bane vei i bransjen, så gjør de en solid forskjell på vei mot en mer bærekraftig fremtid. – Vi har en ambisjon om å være lengst fremme når det kommer til bærekraftig håndtering av jord, både for selskapets utvikling og for å kunne være til inspirasjon for andre, sier Jakob, innehaver og gründer av Bergknapp. 

Video: I forbindelse med overlevering av maskinen så ble det laget en film som viser hvordan prosessen fungerer.

Jordbransjen er i positiv utvikling 

Bergknapp opplever at flere av deres bransjekollegaer også har bærekraft høyt på agendaen nå, noe de synes er svært positivt. – Det har skjedd store endringer i bransjen de siste årene, forteller Jakob. Han forteller at det tvinger seg frem en mer sirkulær tankegang og bærekraftige løsninger. Det er et større fokus på ombruk og gjenvinning enn noen gang før. – Alle som er seriøse ser nå på investeringer i maskiner og utstyr som bidrar til mer ombruk, sier Jakob, og vi er stolte av å være tidlig ute med SoilSaver

Bærekraftig håndtering av masser har stått sentralt i produksjonen hos Bergknapp i flere år. Nå løfter de bærekraftsatsingen til nye høyder ved å ta i bruk SoilSaver. Ved å behandle jord med vanndamp, så vil denne steriliseringen føre til at invaderende fremmede arter og plantesykdommer uskadeliggjøres. Bergknapp utvikler nå produksjonslinjer for å effektivt kunne gjenbruke jord som ellers ville gått tapt. I denne prosessen kan man både eliminere ugress som ellers ville skapt enorme problemer, samt skape et potensiale for å kunne blande inn ulike typer masser som i seg selv ikke fungerer tilstrekkelig som jord. På sikt vil store mengder jordmasser kunne leveres til sterilisering hos Bergknapp i Sandnes nær Stavanger. Maskinen er dessuten mobil, og vil i fremtiden også kunne plasseres hvor man måtte ønske. I større prosjekter vil man dermed kunne spare enorme mengder transport på at jorda behandles lokalt.

Profesjonelt partnerskap 

Jakob forteller at han umiddelbart syntes SoilSaver var spennende da han første gang hørte om maskinen i fjor høst. Deretter har de to selskapene har tett kontakt. Selskapene har fagmiljøer på begge sider som utfyller hverandre godt. – Samarbeidet med SoilSteam er vinn-vinn: Vi får en norsk, profesjonell partner med et kompetent utviklingsmiljø for håndtering av masser, og de får en industriell partner som mener alvor med bærekraft, forteller Jakob. 

Maskinene til SoilSteam er bygget for å kunne bearbeide store volumer. Hele 20 tonn i timen klarer maskinen å behandle. Vi satte i gang utviklingen av disse maskinene fordi anleggsbransjen med Banenor og Vegvesenet i spissen ønsket en løsning som kunne resirkulere jordmasser istedenfor å måtte deponere dem. Det er veldig hyggelig for oss at vi har innovative kunder som Bergknapp som er tar maskinen i bruk, og på denne måten kan tilby bedre produkter på en mer bærekraftig måte, sier gründer av SoilSteam; Hans Kristian Westrum.

Tilbake til bloggen