Jord – en verdifull ressurs

Verden vil gå tom for fruktbar jord om 60 år.

Kanskje du måtte lese den setningen to ganger? Det høres dramatisk ut, men sannheten er at hvis verden fortsetter å kaste bort jord i samme tempo som de siste 50 årene, tror forskere at vi vil gå helt tom for jord. På bare 60 år. Om ti år – men forhåpentligvis tidligere – vil vi ha de samme diskusjonene rundt behovet for fruktbar jord som vi har i dag om CO2-utslipp.

I løpet av de siste 20 årene har vi over hele verden blitt mer og mer bekymret for fremmede arter (IAS), som er dyr eller planter som introduseres til miljøer som de ikke naturlig tilhører. I slike tilfeller ender de ofte opp med å ha få, eller ingen naturlige fiender. Uten fiender kan IAS-populasjoner vokse dramatisk, og utrydde de innfødte artene som lever der, noe som igjen kan forårsake enorme problemer – og kan være umulig å reversere. Derfor er myndigheter over hele verden fast bestemt på å bekjempe denne spredningen.

I Norge er det 130 IAS-er kategorisert som svært skadelige. Av disse 130 artene er 70 planter. Når jord som inneholder disse 70 plantene (eller frøene deres) blir funnet på byggeplasser, har myndighetene bestemt at den må sendes til deponi, noe som betyr at jorda er bortkastet. I mange år har dette vært løsningen. 

Dette er ikke bærekraftig!

Dette problemet kan løses ved å bruke damp, og SSI har jobbet med en maskin for nettopp dette formålet siden 2018. I 2019 fikk vi midler fra Norges forskningsråd på nesten 9 millioner kroner til å forske rundt disse temaene. Nå vet vi at damp og tid er alt vi trenger for å bekjempe disse IAS-ene.

Det er mulig å forhindre tap av jord. En av de åpenbare tingene å gjøre, er å slutte og sende jord til deponi. Til det trenger vi teknologi som fjerner alle IAS-er fra jorda. FieldSaver-maskinen vår, som for tiden er under langtidstesting, steriliserer jorda og gjør det mulig å gjenbruke den, i stedet for å sende den til deponi. SoilSaver-maskinen forventes å være klar for testing sommeren 2023. Det utføres nå store vitenskapelige eksperimenter for å undersøke og dokumentere effekten av damp på IAS-er, så vel som på skadelige patogener. Forskningen utføres av NIBIO, i nært samarbeid med noen av Norges største gründere, gjenvinnings- og avfallshåndteringsselskaper, og ledende grønnsakspakkerier.

Det er en stor glede for oss å fortsette å jobbe med disse dedikerte menneskene og organisasjonene, for å sikre at vi slutter å forringe en av verdens mest verdifulle eiendeler: jorda.

Disse bildene er tatt på SSI testanlegg ved siden av NIBIO, i Ås.

Tilbake til bloggen