Matsikkerhet

Hos SoilSteam erstatter vi herbicider og plantevernmidler med ren damp, og distribuerer den dampen i jorda for å redusere ugress, skadedyr og sopp med 95–100 %. Bonden kan da dyrke frukt, grønnsaker eller bær uten problemer knyttet til ugress, jordbårne skadedyr og sykdommer. Ugressmidler og de fleste plantevernmidler er ikke lenger nødvendig, noe som betyr at grønnsaker og bær vokser uten konkurranse fra sopp og ugress, mens redusert sprøyting gagner veksten av grønnsaker. Vår forskning viser at dampet jord gir mye høyere utbytte, samtidig som det øker matsikkerheten.

Økt matsikkerhet

Sopp fungerer ved å bryte ned organiske materialer. Å redusere mengden sopp i jorda gjør at råteprosessen går mye saktere, slik at rotgrønnsaker kan lagres lenger, leveres til butikker og spises, i stedet for å bli kastet. Forskning tyder på at Nord-Europa kan være selvforsynt med mange grønnsaker hvis de ble dyrket i dampet jord, noe som betyr ikke bare at regionen kan sikre forsyningen av mange matvekster, men også at tusenvis av tonn med grønnsaker ikke trenger å bli sendt på tvers av kontinenter. SoilSteam gir bøndene mulighet til høyere avlinger på eksisterende avlinger, samtidig som de bruker færre plantevern- og ugressmidler. Dessuten kan lagringstiden for flere typer rotgrønnsaker forlenges, noe som forbedrer matsikkerheten i Nord-Europa.

Men den bredere konteksten er kompleks – spesielt nå. Både pandemien og den pågående krigen i Ukraina har endret utsiktene til mange mennesker i Europa, og understreket viktigheten av matproduksjon lokalt og på tvers av EU – og kickstarter diskusjoner om matsikkerhet og EUs kapasitet til å produsere nok mat. Produkter som solsikkeolje er allerede mangelvare mange steder på grunn av Ukrainas reduserte eksport midt i krigen, og mange matspesialister advarer nå om en økende matkrise fordi de store volumene hvete som normalt eksporteres fra Ukraina, ikke vil bli produsert. Noen estimater tyder på at prisen på et brød kan øke til 10 euro i Europa. For å sikre matproduksjon er det viktig at jorda forblir sunne og produktiv, men jorda er nå under press over hele Europa. For eksempel er byer ofte omgitt av jordbruksland, og når de utvider seg, lider områdene rundt – et mønster som bare øker år for år.


Dette mønsteret kan imidlertid endres: EU er i ferd med å lage en jordsmonnlov, der jord ses på som en like verdifull ressurs som luft og vann. Vi applauderer dette, og vi samarbeider med jordeksperter som hevder at jord om noen år vil få samme oppmerksomhet som CO2-utslipp og plastavfall. Forskere fra Food and Agriculture Organization (FAO) hevder at verden vil gå tom for jord om 60 år hvis vi fortsetter dagens praksis, en skummel tanke gitt at 95 % av all maten vi spiser starter med eller i jorden.

Matsikkerhet i Nord-Europa er vanskelig å få til. Vi har relativt små arealer som egner seg for matproduksjon, og vi har også korte somre og lange vintre. Det betyr at vi må produsere mat på all tilgjengelig jord og at vi må maksimere utnyttelsen av jorda, og prøve å lagre maten så lenge som mulig. Rotgrønnsaker som gulrøtter, pastinakk og poteter lagres i månedsvis, men dessverre ikke hele vinteren: I Norge går én av tre gulrøtter bort i stedet for å spises. Følgelig importerer vi normalt gulrøtter og de fleste andre grønnsaker til Norge på senvinteren og tidlig på våren hvert år. I Norge dyrker vi mat på bare 3 % av tilgjengelig jord og importerer mer enn 50 % av maten vi spiser. Under normale forhold er det positivt for land å spesialisere sin produksjon basert på lokale naturressurser; det er ingen tvil om at Spania og Italia har en fordel fremfor Nord-Europa når det gjelder landbruk.

Vi er håpefulle for fremtiden. Hos SoilSteam International er vi optimistiske når vi ser at jord endelig får den oppmerksomheten den fortjener. Vi hilser også velkommen at stadig flere sprøytemidler blir forbudt, selv om vi forstår at bøndene fortsatt må bruke noen kjemikalier for å sikre avling. Og vi elsker å se at det er vanskeligere å få tillatelse til å bygge på jordbruksareal: Vi trenger all den sunne jorda vi kan få for å sikre fremtidig matproduksjon!

Tilbake til bloggen