Norske SoilSteam henter inn sjefen for innovasjon i Europa som ny styreformann

Selskapet SoilSteam har over flere år perfeksjonert løsningen på et av verdens mest presserende problemer: Mangelen på matjord. Med økt fokus på matjord som en viktig og ikke fornybar ressurs har selskapet interesse fra hele verden. De første maskinene opereres i 2023 i Norge, og i 2024 sikter selskapet mot utlandet. Som en del av selskapets strategi med å gå ut i verden, er nå øverste leder for nyskaping i Europa, Mark Ferguson, engasjert som styreleder i selskapet.

Bilde 1: Mark Ferguson. Credit: Jason Clarke

Selv om vi er et relativt lite teknologi selskap har vi klare internasjonale ambisjoner, sier daglig leder Oddbjørn Bergem. Vi har i dag et svært kompetent styre med dyktige og erfarne styremedlemmer. Når nåværende styreformann, Einar Abrahamsen, skulle trappe ned etter å ha vært svært delaktig i selskapets tidlige fase, var det naturlig for oss å se etter personer med kompetanse og nettverk som kan ta oss videre ut i verden.

Valget falt på nåværende styreformann i EIC (European Innovation Council), Professor Mark WJ Ferguson

– Mark sitter som øverste leder for innovasjon i Europa. Han har bred industriell kompetanse og et nettverk få andre kan matche. Etter å ha vært på besøk hos oss i Sandefjord og møtt både styret og ansatte, takket han ja til jobben, sier en fornøyd Bergem.

Ferguson selv har også stor tro på arbeidet med jord-teknologi selskapet

– De siste årene har jeg jobbet mye med store selskaper og systemer, sier Ferguson. Samtidig har jeg hatt godt innblikk i innovasjonsselskaper og start-ups i Europa. Den fasen som SoilSteam er i nå, er en av de viktigste for et slikt selskap. Jeg blir trigget av at SoilSteam har bygd seg opp til å være ledende innenfor å forbedre matjord uten kjemikalier. Jeg vet at matjord kommer til å få et enormt fokus de neste årene, og da er det spennende å være tett på dette teamet. Jeg gleder meg til arbeidet og til å jobbe tett sammen med styret og daglig leder, avslutter Ferguson.

Teknologien til SoilSteam kan redusere at matjord deponeres.

Matjord har alt for lenge blitt tatt for gitt. De siste årene har stadig flere forstått at matjord er en ikke fornybar ressurs og at vi må ta bedre vare på den. EU jobber nå med å utforme regelverk som skal likestille jord med vann og luft. Det hevdes at over 60% av matjorden i EU er av dårlig kvalitet. I tillegg forsvinner matjord ved avrenninger eller ved forørkning. Da kan vi ikke tillate at jord som kan behandles og resirkuleres blir stuet bort på deponier, sier Silje Eftang, bærekraftansvarlig i SoilSteam.

En livsnødvendig løsning – for jordens fremtid.

FN har allerede erklært jord som en svært begrenset ressurs, og spår et katastrofalt tap innen de kommende 60 årene dersom ikke landbruket endres totalt. Det er allerede steder på kloden som har mistet all matjord.

Jord er livsviktig. Parallelt med eksplosiv befolkningsvekst, er matforsyning, rent drikkevann og biologisk mangfold under økende press. I tillegg til dette, påvirkes også klimaendringene av jordmangelen i stor grad:

• Jord inneholder mer enn tre ganger mengden karbon i jordens atmosfære, og fire ganger så mye som i alle levende planter og dyr til sammen (kilde: Columbia Climate School)

• Jord er habitatet for over en fjerdedel av plantenes biologiske mangfold. Hvert gram jord inneholder millioner av celler med bakterier og sopp som spiller en svært viktig rolle i alle økosystem (kilde: The regenerative agriculture research farm at the Rodale Institute, via CNBC)

Bilde 2: Ny styreformann omgitt av styret. Fra venstre; Ben Guren, Oddbjørn Bergem (CEO), Mark Ferguson, Bård Eker, Anita Krohn Tråseth og Hans Kristian Westrum. Bilde: SoilSteam

SoilSteam går inn i en svært spennende periode

Vi har satt oss som mål at vi skal være med å redde verdens matjord. Den kan høres litt vel ambisiøst ut, men det er det vi gjør nå. For hver maskin som vi leverer ut i markedet blir flere tusen tonn med jord resirkulert hvert år, sier grunder og CGO i SoilSteam, Hans Kristian Westrum.

Tilbake til bloggen