SoilSteam’s teknologi anbefales i ny rapport for veibygging i Europa.

I september 2023 lanserte CEDR en “Guideline for soil managment in road projects”. Dette er en veileder som mange av de største veibyggerne fra 29 land i Europa er med i. Det betyr organisasjoner som Statens Vegvesen (Norge), Trafikverket (Sweden), National Highways (UK), Trafikledsverket (Finland) and Vejdirektoratet (Denmark). Denne veilederen er et viktig verktøy når disse veibyggerne velger løsninger for sine prosjekter de neste årene.

Bilde 1: Den Europeiske organisasjonen for veibyggere, CEDR anbefaler i en ny rapport SoilSteam for gjenbruk av masser i veianlegg.

SoilSteam’s teknologi for damping av biologisk infisert jord blir trukket frem som et godt alternativ til bortkjøring og deponering av jordmasser.

Daglig leder i SoilSteam, Oddbjørn Bergem, er glad for at rapporten vektlegger bærekraftig utbygging: «Veibygging i Europa er dessverre en vesentlig bidragsyter til nedbygging av verdifull matjord. At CEDR nå setter fokus på dette og promoterer teknologi og metoder som ivaretar matjorden vår er svært positivt. Fra et kommersielt synspunkt er dette selvsagt også viktig for SoilSteam. Vi har store internasjonale ambisjoner med teknologien vår, og vi merker stadig økende interesse fra store aktører fra både Europa og USA.  Det at vi trekkes frem i slike publikasjoner styrker vår posisjon og befester vår posisjon som en ledene aktør på området.»

Bilde 2: SoilSaver er en maskin som har kapasitet til å gjenvinne 20 tonn jord per time.

Les mer om CEDR her

Les mer om SoilSaver her

Se SoilSaver i drift her

Tilbake til bloggen