Møt vår SoilSaver

Verdensledende teknologi som steriliserer og muliggjør gjenbruk av jord

Steriliser jord på stedet – enkelt og effektivt! En unik maskin som, ved å injisere ren vanndamp i jord med invasive fremmede arter, ugress eller jordoende sykdommer, steriliserer og gjenoppretter vekstmiljøet. Maskinen er mobil og kan plasseres på byggeplasser, deponier eller andre steder med infisert jord eller andre typer masser.

Spar penger. Spar transport. Reduser CO2-utslipp.

Steriliser jord på stedet – enkelt og effektivt! En unik maskin som ved å sprøyte ren vanndamp inn i jord med fremmede arter eller andre skadelige organismer, steriliserer og gjenoppretter vekstmiljøet. Maskinen er mobil og kan plasseres på byggeplasser, søppelfyllinger eller andre steder med infisert jord eller andre masser.

Dette er den billigste og mest effektive løsningen for håndtering av masser med biologisk forurensning. Med SoilSaver kan du gi nytt liv til jord som ligger i hauger på deponier, eller du kan rense jorda direkte ved anlegget, for eksempel ved veiutbygging. Spar unødvendig transport. SoilSaver er en mobil maskin med høy kapasitet (5-25 tonn i timen), som er enkel å installere, enkel å betjene og lett å flytte.

Fakta om SoilSaver™

  • Kapasitet på 5 – 25 tonn i timen, avhengig av modell
  • Enkel å transportere
  • Automatisk prosesskontroll som sikrer riktig jordtemperatur
  • Tilpasset for forskjellige drivstofftyper
  • On-line overvåking, kontroll og rapportering

SoilSaver, en bærekraftig løsning for å bekjempe invaderende fremmede planter og andre skadegjørere i jordmasser.

SoilSaver™ er effektiv i kampen mot fremmede arter som parkslirekne, kjempebjørnekjeks og lupiner, samt alle andre ugress og karanteneskadegjørere.

Jorddamping er en bærekraftig metode for å behandle jord da den bruker ren vanndamp og gjør biologisk forurenset jord tilgjengelig for gjenbruk.

Vi kan også dokumentere en betydelig reduksjon i kostnader og CO2-utslipp, siden jord ikke lenger må transporteres til deponier.

Send meg mer info

Jakob Årsvold

“Med SoilSaver har vi muligheten til å sterilisere og resirkulere tusenvis av tonn jord, noe som gir en dobbel fordel: det er ikke bare lønnsomt for våre operasjoner, men fremmer også bærekraft i samfunnet.”

Morgan Brenden

“SoilSaver gir oss et bransjefortrinn med sirkulær massehåndtering, noe vi ser som essensielt for å tilby Vegvesenet, fylkeskommuner og kommuner teknologiske nyvinninger og løsninger for bærekraftige valg.”

Hvordan komme i gang?

Vi hjelper deg med alt fra installasjon til opplæring og igangkjøring!

Soil Stories

Kanadagullris

Kanadagullris

Kanadagullris (Solidago canadensis) er en flerårig plante som vokser høyt og sprer seg med frø og underjordiske jordstengler. Den sprer seg raskt, […]

Kjempespringfrø

Kjempespringfrø

Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) er en fremmed, invaderende art med opprinnelse fra Himalaya-regionen. Den ble introdusert til Norge som en hageplante på 1800-tallet. […]

Kjempebjørnekjeks

Kjempebjørnekjeks

Kjempebjørnekjeks, også kjent som Heracleum mantegazzianum, er en plante som opprinnelig kommer fra Kaukasus-regionen i Øst-Europa. Den ble introdusert til andre deler […]